• kurzy malby, kresby, výtvarné kurzy, umělecká škola
  • umělecká škola Artual, taneční kurzy, hodiny hudby, výtvarné kurzy
 

 

tanec–hudba–tvorbasebepoznáníimprovizace–tělo–terapie–umění všem

S ohledem na vládní nařízení v souvislosti s Covid-19 konáme všechny aktivity do odvolání on-lne. Přihlásit se můžete standardně přes registrační formulář kurzů. Těšíme se na inspirující setkání!  

Artual je prostor, kde můžete tvořit, poznávat sami sebe a dále se rozvíjet. S radostí vás zveme nacházet s námi cesty blíže k sobě i k ostatním skrze tanec, výtvarno či hudbu. Kurzy vědomé práce s tělemsoučasný tanec a improvizace, umělecké projekty. Seberozvojové a terapeutické skupiny a workshopy, tanečně pohybová terapie, arteterapie, individuální konzultace a verbální psychoterapie ale i inspirativní taneční představení, koncerty a tvůrčí dílny.

Artual je prostor pro vás a vaše aktivity - neváhejte nás kontaktovat.

Všechny tvůrčí nápady jsou dětmi, které si zaslouží naši ochranu." Umělcova cesta

kontaktujte nás

 

Naše prostory jsou pro vás i vaše

umělecké aktivity připraveny.

 

Podmínky pronájmů najdete v sekci

"pronájem sálů".

 

 

Prostor ARTUAL nabízí celou řadu

možností využití volného času.

 

 

 

Najdete u nás společenské akce.

 

 

 

 

 

Koncerty a tvořivé hudební dílny

pro dospělé i pro děti.

 

 

 

 

 

Tvořivé dílny a třeba i hravou

angličtinu pro děti.

 

 

 

 

 

 

Vytváříme prostor pro tanec,

seberozvoj a tvořivost

ve skupině, ale také prostor

pro individuální

terapie, hudební výuku,

pohybový a taneční rozvoj.

 

 

 

 

 

ARTUAL podporuje nejrůznější

komunitní a tvořivé akce, bazárky

a veřejné vzdělávání.

 

 

 

 

 

Je možné u nás uspořádat taneční,

hudební či divadelní vystoupení.

 

 

 

 

Jednoduše:

vytváříme prostor pro umění, které je

dostupné každému napříč věkovými

kategoriemi, zkušenostem a dispozicemi. 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit