tanečně pohybová terapie

tanečně pohybová terapie

Tanečně pohybová terapie je neverbální - expresivní - forma psychoterapie, která jako nástroj používá primárně práci s tělem, pohybem a tanec. Tanečně pohybová terapie pracuje integrativním způsobem - cílem je propojení na úrovni tělesné, psychické a emocionální. Co se s námi "uvnitř" děje se odráží v našem těle a jeho pohybu a opačně - rozpohybování našeho těla má vliv na naše vnitřní vnímání a pocity.

Skrze pohyb můžeme rozpohybovat naše emoce, staré křivdy, zranění a traumata, najít souvislosti, které nám zatím třeba unikaly. Terapeutická práce s tělem nám zároveň umožní skutečně celistvě zpracovat pochopení, kterého jsme možná již dosáhli na úrovni rozumové. Pro změnu v našem vnitřním nastavení nestačí pouze věci pochopit rozumově. Emoce a prožitky jsou uložené ve všech našich buňkách. Skrze vědomou práci s tělem, přes pohyb, fyzický kontakt a bytí v pohybu s druhými lidmi se všechny tyto prožitky a emoce v těle otvírají a vzniká prostor, aby se přeskládalo vše, co je potřeba. Díky tomu mohou z těla postupně zmizet konflikty, způsobené nesouladem na některé úrovni. Pokud vrstva emocionální, fyzická a psychická nejsou v celkovém souladu, stále nám chybí nějaký díl skládanky. Lidem hodně intelektuálně nebo spirituálně založeným v této skládance často chybí právě tělo.

Tělo a to co v něm pociťujeme, je náš nejlepší ukazatel k tomu, co je potřeba dělat. Nikoliv rady kohokoli zvenčí. Díky tomu, že tanečně pohybová terapie pracuje nejen skrze prožitek, ale i se zvědomováním si toho, co se v těle děje, nejde jen o zkušenost, ale o skutečně hluboký a léčivý proces, kdy se postupně zážitky z terapeutické skupiny nebo individuální terapie integrují do běžného života a dějí se změny.

Nabízíme vám terapeutické skupiny, seberozvojové a sebepoznávací skupiny a také individuální tanečně pohybovou terapii.

kontaktujte nás
Individuální terapie

Individuální terapie

Tanečně pohybová terapie pro klienty, kteří hledají bezpečný prostor pro soustředěnou práci na svých osobních tématech. Setkání (60-90 min) probíhají v časech dle vzájemné domluvy.

Přijímáme nové klienty - pište pro domluvu úvodního setkání. TERAPIE SE MŮŽE KONAT I ONLINE.

Seberozvojové - sebezkušenostní skupiny

Seberozvojové - sebezkušenostní skupiny

Seberozvojové skupiny pracující s tělem a pohybem.
🧘‍♀️NOVÁ PODZIMNÍ SKUPINA PRO ŽENY!
SebeVědomá žena - 12 týdnů v kruhu žen,
po 18.30-21, 16.10.2023-15.1.2024. Více ZDE
Váš e-mail*:
Zpráva*:
 

* položku je nutno vyplnit