tanečně pohybová terapie

tanečně pohybová terapie

Tanečně pohybová terapie je neverbální - expresivní - forma psychoterapie, která jako nástroj používá primárně práci s tělem, pohybem a tanec. Tanečně pohybová terapie pracuje integrativním způsobem - cílem je propojení na úrovni tělesné, psychické a emocionální. Co se s námi "uvnitř" děje se odráží v našem těle a jeho pohybu a opačně - rozpohybování našeho těla má vliv na naše vnitřní vnímání a pocity.

Skrze pohyb můžeme rozpohybovat naše emoce, staré křivdy, zranění a traumata, najít souvislosti, které nám zatím třeba unikaly. Terapeutická práce s tělem nám zároveň umožní skutečně celistvě zpracovat pochopení, kterého jsme možná již dosáhli na úrovni rozumové. Pro změnu v našem vnitřním nastavení nestačí pouze věci pochopit rozumově. Emoce a prožitky jsou uložené ve všech našich buňkách. Skrze vědomou práci s tělem, přes pohyb, fyzický kontakt a bytí v pohybu s druhými lidmi se všechny tyto prožitky a emoce v těle otvírají a vzniká prostor, aby se přeskládalo vše, co je potřeba. Díky tomu mohou z těla postupně zmizet konflikty, způsobené nesouladem na některé úrovni. Pokud vrstva emocionální, fyzická a psychická nejsou v celkovém souladu, stále nám chybí nějaký díl skládanky. Lidem hodně intelektuálně nebo spirituálně založeným v této skládance často chybí právě tělo.

Tělo a to co v něm pociťujeme, je náš nejlepší ukazatel k tomu, co je potřeba dělat. Nikoliv rady kohokoli zvenčí. Díky tomu, že tanečně pohybová terapie pracuje nejen skrze prožitek, ale i se zvědomováním si toho, co se v těle děje, nejde jen o zkušenost, ale o skutečně hluboký a léčivý proces, kdy se postupně zážitky z terapeutické skupiny nebo individuální terapie integrují do běžného života a dějí se změny.

Nabízíme vám terapeutické skupiny, seberozvojové a sebepoznávací skupiny a také individuální tanečně pohybovou terapii.

kontaktujte nás
Individuální terapie

Individuální terapie

Tanečně pohybová terapie pro klienty, kteří hledají bezpečný prostor pro soustředěnou práci na svých osobních tématech. Setkání (60 minut) probíhají v časech podle vzájemné domluvy.

Aktuálně přijímáme nové klienty (dospělé od 16ti let) - rádi si s vámi domluvíme seznamovací setkání. TERAPIE SE MŮŽE KONAT I ONLINE NA PLATFORMĚ ZOOM NEBO PŘES SKYPE.

Seberozvojové - sebezkušenostní skupiny

Seberozvojové - sebezkušenostní skupiny

Seberozvojové skupiny pracující s tělem a pohybem.
NOVOU DLOUHODOBOU SKUPINU OTEVŘEME NA PODZIM. CHCETE-LI DOSTAT INFO O JEJÍM VYPSÁNÍ, NECHTE NÁM KONTAKT ZDE.
Váš e-mail*:
Zpráva*:
 

* položku je nutno vyplnit