Terapie

Artual je prostor pro sebepoznání a seberozvoj, prostor kde můžete hledat otázky na své odpovědi sami v sobě, s průvodci, které si vyberete z řad našich terapeutů, kteří jsou zde pro vás. Nabízíme individuální konzultace, terapie zaměřené na práci s tělem a také verbální a neverbální psychoterapii, včetně tanečně - pohybové terapie nebo arteterapie. Jsme otevřeni přizpůsobit se vašim potřebám, neváhejte se zeptat na možnosti!

Nabízíme seberozvojové kurzy, skupinovou terapii, i individuální sezení. Naši terapeuti mají odpovídající vzdělání pro oblasti, jimž se věnují. Můžete si vybrat podle toho, co je vám nejbližší. V Artualu působí terapeuti zaměření na práci s tělem a pohybem, na arteterapii, gestalt psychoterapii nebo imaginativní psychoterapi. Můžete také přijít jen na konzultaci pro vás obtížné situace, kterou právě řešíte a cítíte, že v ní potřebujete pomoci se zorientovat, nasměrovat, případně doporučit další možné kroky, kam se obrátit.

kontaktujte nás
tanečně pohybová terapie

tanečně pohybová terapie

Individuální i skupinová neverbální (expresivní) forma psychoterapie, pracující primárně s tělem a pohybem. Terapeutické a seberozvojové skupiny, dlouhodobé i kratkodobé.

Do individuální terapie přijímáme klienty (dospělí i děti).

DO SKUPINY JE MOŽNO SE PŘIPOJIT VE STŘEDY, 1.2.-10.5.2023, 18.30-21.00.  VÍCE ZDE

individuální konzultace

individuální konzultace

Pokud cítíte, že se potřebujete lépe vyznat sami v sobě a v situaci, v níž se nacházíte, pokud chcete podpořit ve svém vlastním hledání nebo zkonzultovat, jakým směrem se na své cestě dál vydat.

KONZULTACE SE MOHOU KONAT I ONLINE NA PLATFORMĚ ZOOM NEBO PŘES SKYPE.

Váš e-mail*:
Zpráva*:
 

* položku je nutno vyplnit