Terapie

Artual je prostor pro sebepoznání a seberozvoj, prostor kde můžete hledat otázky na své odpovědi sami v sobě, s průvodci, které si vyberete z řad našich terapeutů, kteří jsou zde pro vás. Nabízíme individuální konzultace, terapie zaměřené na práci s tělem a také verbální a neverbální psychoterapii, včetně tanečně - pohybové terapie nebo arteterapie. Jsme otevřeni přizpůsobit se vašim potřebám, neváhejte se zeptat na možnosti!

Nabízíme seberozvojové kurzy, skupinovou terapii, i individuální sezení. Naši terapeuti mají odpovídající vzdělání pro oblasti, jimž se věnují. Můžete si vybrat podle toho, co je vám nejbližší. V Artualu působí terapeuti zaměření na práci s tělem a pohybem, na arteterapii, gestalt psychoterapii nebo imaginativní psychoterapi. Můžete také přijít jen na konzultaci pro vás obtížné situace, kterou právě řešíte a cítíte, že v ní potřebujete pomoci se zorientovat, nasměrovat, případně doporučit další možné kroky, kam se obrátit.

kontaktujte nás
 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit