Tělo jako zdroj: důvěra, opora a vnitřní síla

Tělo jako zdroj: důvěra, opora a vnitřní síla

 

  • 28.-31.7. 2020, 18.30-21.00
  • cena workshopu: 1 290,- Kč (7,5 hodiny)
  • lektor: Veronika Sequensová, tanečně pohybová terapeutka

Všichni potřebujeme rozumět tomu, co jsou naše zdroje, dovolit si je skutečně využívat a v každé další situaci, kterou před nás život postaví, nacházet, čím v první řadě podpoříme sami sebe, než se vydáme cokoliv řešit.

Do jaké míry dokážete vnímat jako zdroj vlastní tělo a to, co se v něm odehrává? Jak moc se dá "opřít" o to, co vám vaše tělo sděluje? Kde se v něm nachází vaše síla a jak se do ní "postavit"?

Přijďte skrze práci s tělem, s pohybem a technikami zaměřenými na prožitek poodkrýt vaše vnitřní nastavení týkající se důvěry ve vlastní tělo a jeho moudrost. Jak zacházíte se svými zdroji? Dokážete si pro sebe vytvořit skutečně podporující prostředí? Jsou příběhy, které vyprávíte sami sobě ve své hlavě, pro vás podpůrné nebo rozkladné?

V jakých situacích přenecháváte zodpovědnost za sebe sama na někom jiném, jak zacházíte se svými hranicemi a co potřebujete k tomu, abyste uvěřili ve svou vlastní sílu?

Vhodné pro všechny muže i ženy, se zájmem o dané téma a otevřeností ke sebezkušenostním technikám, bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Pokud máte akutní psychické obtíže, nebo užíváte léky ovlivňující váš psychický stav, konzultujte prosím předem vaši účast ve skupině s terapeutem, který ji povede.

Maximální kapacita skupiny je 12 účastníků.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

VERONIKA SEQUENSOVÁ je tanečně pohybová terapeutka (absolventka čtyřletého psychoterapeutického výcviku), průvodkyně na cestě sebepoznáním skrze vědomou práci s vlastním tělem. Dlouhodobě se zabývá studiem různých systémů práce s tělem a s prouděním energie v těle. Má 5 let praxe s vedením terapeutických a seberozvojových skupin, od roku 2004 působí jako lektorka tance, choreografka a tanečnice.

PRO REZERVACI místa na workshopu je nutné poslat přihlášku a provést platbu předem převodem na účet číslo 1630144046/3030, nejpozději do 7 dní od přihlášení. Pokud neobdržíme vaši platbu ve výše uvedeném termínu, může být vaše místo postoupeno dalším zájemcům.

STORNO PODMÍNKY:
Platba je vratná v plné výši při zrušení vaší účasti nejpozději do 14 dní předem. Při zrušení účasti nejpozději 1 týden předem se účtuje storno poplatek 600,- Kč. Při pozdějším zrušení účasti je storno rovno 100 % celkové ceny workshopu. V případě, že se workshopu nebude moci zúčastnit, je možno za sebe zajistit náhradníka.

Více info: veronika@artual.cz

kontaktujte nás
 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit