SebeVĚDOMÁ žena

SebeVĚDOMÁ žena

 

  •  
  • ženská seberozvojová skupina
  • Veronika Sequensová, tanečně pohybová terapeutka
  • 21. 9. 2020 - 25. 1. 2021, pondělí 19.30-21.30 (16 setkání) - 2 části:
  • 21. 9. - 23. 11. 2020 tématicky zaměřené večery (8 setkání)
  • 30. 11. 2020 - 25. 1. 2021 volné flow dle potřeb účastnic (8 setkání)
  • 5 615,- /16 setkání - tzn. SLEVA 10% při úhradě skupiny v celku
  • 3 120,- /8 setkání - přihláška na celou skupinu, platba na poloviny

Milá ženo, otevíráme pro tebe skupinu, která bude jedinečná stejně jako TY. Skupinu, v níž budeme hledat cesty, jak se cítit skutečně dobře ve svém těle a být si tak sama sebou jistější - pro sebe samotnou, mezi ostatními lidmi i ve všech svých vztazích. Otvíráme skupinu pro ženy, které chtějí pracovat na posílení vlastního sebeuvědomění - vědomí sebe sama a svého těla.

Čeká tě spoustu tance a pohybu, sdílení a vzájemná podpora skupiny, seberozvojové techniky a individuální i skupinová cvičení pro rozvoj důvěry v sebe sama i ve druhé. Ze srdce tě zveme na cestu k sobě, k tomu kým doopravdy jsme, tam uvnitř, pod všemi programy, očekáváními a strachy.

Proč budeme využívat k práci (nejen) tanec a pohyb? Je-li tělo v pohybu, dává se do pohybu i naše duše a skrze tělo k nám promlouvá o tom kdo jsme, co VE SKUTEČNOSTI zažíváme, co na nejhlubší úrovni potřebujeme a co je naopak nutné pustit. Když poskytneme našemu tělu potřebný čas, prostor a bezpečí, dozvíme se o něj odpovědi na všechny otázky, na které hledáme odpovědi ve vnějším světě a přitom si je stále všechny nosíme s sebou.

Uzavřený cyklus 8+8 setkání (120 minut) v čistě ženské skupině nám poskytne potřebný bezpečný prostor pro naslouchání našemu tělu, naší duši i našemu srdci.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Témata první části 8 setkání:
- TĚLO: jaký obraz sebe sama a svého těla si vytváříme?
- UKOTVENÍ A PODPORA: naše zdroje a jak je využíváme
- KONTROLA x PLYNUTÍ: pozornost - přítomná v tady a teď
- O MOCI, EMOCI A NEMOCI: emoce v těle, tělo v emocích
- SEBE - VĚDOMÁ: obrazy a příběhy o sebevědomí 
- PROSTOR, HRANICE A VZTAHY v reakcích našeho těla
- ČEMU NASLOUCHÁME? impuls, rozhodnutí a volba
- O JISTOTĚ A NEJISTOTĚ: co vytváří naši sebehodnotu?

Určeno pro všechny ženy, které hledají prostor, kde by se mohly v bezpečném prostředí věnovat samy sobě. Prostor, kde je možné se uvolnit, být samy (se) sebou a skrze své tělo a jeho reakce se učit porozumět samy sobě, nalézt v sebe DŮVĚRU a zabydlet se ve skutečném významu toho, co pro nás samotné znamená SebeVĚDOMÁ ŽENA. 

Vhodné pro všechny ženy bez ohledu na předchozí taneční a pohybové zkušenosti a zkušenosti s terapeutickou prací a seberozvojovými skupinami.

PODMÍNKOU PRO VSTUP DO SKUPINY je individuální setkání s terapeutem, který skupinu povede. Rozhovor vám pomůže utřídit si, zda je pro vás skupina vhodná, proč a s čím přicházíte a stanovit si společně cíle, kterých byste rádi skrze účast ve skupině dosáhli. Po přihlášení vás budeme kontaktovat, abychom si domluvili termín vstupního setkání. Setkání je zahrnuto v ceně.

Veronika Sequensová je tanečně pohybová terapeutka (absolventka čtyřletého psychoterapeutického výcviku), průvodkyně na cestě sebepoznáním skrze vědomou práci s vlastním tělem. Dlouhodobě se zabývá studiem různých systémů práce s tělem a s prouděním energie v těle. Má 5 let praxe s vedením terapeutických a seberozvojových skupin, od roku 2004 působí jako lektorka tance, choreografka a tanečnice.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

PRO REZERVACI MÍSTA ve skupině je nutné společně s vaší přihláškou si domluvit s terapeutem vstupní setkání, nebo nejpozději do 7 dní od přihlášení provést platbu předem převodem na účet číslo 1630144046/3030. Platba je vratná v plné výši, pokud se následně na základě vstupního rozhovoru s terapeutem domluvíte, že skupina pro vás aktuálně není vhodná. Pozdější vrácení uhrazené částky se řídí níže uvedenými storno podmínkami.

STORNO PODMÍNKY: Při zrušení vaší účasti nejpozději měsíc předem je platba vratná v plné výši. Při zrušení účasti do 14 dní před začátkem skupiny (tj. do 7.9.2020 včetně) se účtuje storno 1 000,- Kč (administrativní a organizační poplatek). Při zrušení účasti z vážných důvodů nejpozději 1 týden předem (tj. do 14.9.2020 včetně) je storno poplatek roven 50 % celkové ceny skupiny. Při zrušení vaší účasti méně než 1 týden před začátkem skupiny (tj. po 14.9.2020) je storno rovno 100 % celkové ceny skupiny. Při zrušení účasti do začátku skupiny je možno za sebe zajistit náhradníka.

Vzhledem k charakteru práce ve skupině je platba po jejím začátku (tj. od 21.9.2020 včetně) nevratná a nepřevoditelná - není možné náhradou chodit na jinou skupinu či kurz aktuálně otevřený v Artualu.

V prostoru je k dispozici asistentka - recepční už od 18.30. Sál bude otevřen od 19.30 pro vaše naladění a přípravu, v 19.45 začínáme společnou práci. Přijďte prosím včas, v případě pozděního příchodu po 19.45 již nebude možné se připojit.

Další info:  veronika@artual.cz , 601 342 974

kontaktujte nás
 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit