SebeVĚDOMÁ žena

SebeVĚDOMÁ žena

  • ONLINE ženská seberozvojová skupina
  • Veronika Sequensová, tanečně pohybová terapeutka
  • 1. 2. - 1. 3. 2021, pondělí 19.30-21.30 (5 setkání)
  • Cenu spoluurčujete vy: 1 250 - 2 000,- Kč / 5 setkání. 
  • Konečnou výši úhrady volíte sami, z rozmezí 250 - 400,- Kč/ setkání, podle vaší aktuální finanční situace a pociťovaného přínosu. Běžná cena setkání konaných "na živo" je 390,- Kč.

Milá ženo, otevíráme pro tebe skupinu, která bude jedinečná stejně jako TY. Skupinu, v níž budeme hledat cesty, jak se cítit skutečně dobře ve svém těle a být si tak sama sebou jistější - pro sebe samotnou, mezi ostatními lidmi i ve všech svých vztazích. Otvíráme skupinu pro ženy, které chtějí pracovat na posílení vlastního sebeuvědomění - vědomí sebe sama a svého těla.

Čeká tě sdílení a vzájemná podpora skupiny, seberozvojové techniky, vědomá práce s tělem a pohybem a cvičení pro rozvoj důvěry v sebe sama i ve druhé. Ze srdce tě zveme na cestu k sobě, k tomu kým doopravdy jsme, tam uvnitř, pod všemi programy, očekáváními a strachy.

Proč budeme využívat jako hlavní nástroj vědomou práci s tělem, tanec a pohyb? Je-li tělo v pohybu, dává se do pohybu i naše duše a skrze tělo k nám promlouvá o tom kdo jsme, co VE SKUTEČNOSTI zažíváme, co na nejhlubší úrovni potřebujeme a co je naopak nutné pustit. Když poskytneme našemu tělu potřebný čas, prostor a bezpečí, dozvíme se o něj odpovědi na všechny otázky, na které hledáme odpovědi ve vnějším světě a přitom si je stále všechny nosíme s sebou.

Uzavřený cyklus 5 setkání (120 minut) v čistě ženské skupině nám poskytne potřebný bezpečný prostor pro naslouchání našemu tělu, naší duši i našemu srdci.

Setkání budou probíhat ONLINE FORMOU NA PLATFORMĚ ZOOM, přihlášeným bude odeslán odkaz, na němž se setkání budou konat. Není nutné mít na vašem zařízení (mobilní telefon, notebook, stolní počítač) nainstalovanou aplikaci ZOOM, přesto její instalaci doporučujeme - registrace je zdarma.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Témata setkávání budou reagovat na potřeby účastníků skupiny. Součástí práce ve skupině budou tato témata:
- TĚLO: jaký obraz sebe sama a svého těla si vytváříme?
- UKOTVENÍ A PODPORA: naše zdroje a jak je využíváme
- KONTROLA x PLYNUTÍ: pozornost - přítomná v tady a teď
- O MOCI, EMOCI A NEMOCI: emoce v těle, tělo v emocích
- SEBE - VĚDOMÁ: obrazy a příběhy o sebevědomí 
- PROSTOR, HRANICE A VZTAHY v reakcích našeho těla
- ČEMU NASLOUCHÁME? impuls, rozhodnutí a volba
- O JISTOTĚ A NEJISTOTĚ: co vytváří naši sebehodnotu?

Určeno pro všechny ženy, které hledají prostor, kde by se mohly v bezpečném prostředí věnovat samy sobě. Prostor, kde je možné se uvolnit, být samy (se) sebou a skrze své tělo a jeho reakce se učit porozumět samy sobě, nalézt v sebe DŮVĚRU a zabydlet se ve skutečném významu toho, co pro nás samotné znamená SebeVĚDOMÁ ŽENA. 

Vhodné pro všechny ženy bez ohledu na předchozí taneční a pohybové zkušenosti a zkušenosti s terapeutickou prací a seberozvojovými skupinami.

PODMÍNKOU PRO VSTUP DO SKUPINY je individuální setkání (osobně či online) s terapeutem, který skupinu povede, a to ještě před začátkem skupinového setkávání. Rozhovor vám pomůže utřídit si, zda je pro vás skupina vhodná, proč a s čím přicházíte a stanovit si společně cíle, kterých byste rádi skrze účast ve skupině dosáhli. Po přihlášení vás budeme kontaktovat, abychom si domluvili termín vstupního setkání. Setkání je zahrnuto v ceně.

Veronika Sequensová je tanečně pohybová terapeutka (absolventka čtyřletého psychoterapeutického výcviku), průvodkyně na cestě sebepoznáním skrze vědomou práci s vlastním tělem. Dlouhodobě se zabývá studiem různých systémů práce s tělem a s prouděním energie v těle. Má 5 let praxe s vedením terapeutických a seberozvojových skupin, od roku 2004 působí jako lektorka tance, choreografka a tanečnice.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

PRO REZERVACI MÍSTA ve skupině je nutné společně s vaší přihláškou si domluvit s terapeutem vstupní setkání, nebo nejpozději do 7 dní od přihlášení provést platbu předem převodem na účet číslo 1630144046/3030. Platba je vratná v plné výši, pokud se následně na základě vstupního rozhovoru s terapeutem domluvíte, že skupina pro vás aktuálně není vhodná. Pozdější vrácení uhrazené částky se řídí níže uvedenými storno podmínkami.

STORNO PODMÍNKY

Další info:  veronika@artual.cz  nebo 724 768 278

kontaktujte nás
 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit