Storno podmínky workshopy

Při zrušení vaší účasti nejpozději měsíc předem je platba vratná v plné výši. Při zrušení účasti do 14 dní před začátkem skupiny účtujeme administrativní a organizační poplatek 20% celkové ceny za workshop. Při zrušení účasti nejpozději 1 týden předem je storno poplatek roven 50 % celkové ceny. Při zrušení vaší účasti méně než 1 týden před začátkem kurzu (workshopu) je storno rovno 100 % celkové ceny. Pokud jste přihlášeni a workshopu se nemůžete zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka.

V případě zrušení události z důvodu vyšší moci (vyšší veřejný zájem, karanténa, atd.), se uskuteční událost v nejbližším možném náhradním termínu. V případě, že účastník navržený náhradní termín nemůže, obdrží voucher v hodnotě uhrazené částky za workshop. Uhrazená platba se nevrací.

kontaktujte nás
 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit