Vědomé a propojené tělo: pohybový výzkum a improvizace

Vědomé a propojené tělo: pohybový výzkum a improvizace

  • pro všechny bez ohledu na předchozí taneční/pohybové zkušenosti  
  • 23. 9. 2020 - 27. 1. 2021    středa 20.00 - 21.30
  • cena: 4 000,- Kč/ 16 lekcí (90 min.)
  • lektor: Helena Arenbergerová

VOLNÁ MÍSTA - přijďte si kurz vyzkoušet za 250 Kč za lekci až do 7.10. nebo do naplnění kapacity kurzu!

Lekce jsou koncipovány jako pohybový výzkum a jsou určeny pro ty, kteří mají chuť objevovat skrze imaginaci a vedenou improvizaci různé možnosti našeho těla a různé kvality pohybu. Budeme se zabývat vždy určitým tématem, pohybovým principem, propojením různých částí v těle.

Lekce podporují porozumění pohybu a vnímání vlastního těla, správné dýchání a funkční postavení těla, flexibilitu kloubů, elasticitu svalů, koordinaci, imaginaci, orientaci a povědomí o sobě a ostatních v prostoru.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

PRO REZERVACI místa na celém kurzu je nutné společně s vaší přihláškou nejpozději do 7 dní uhradit celou platbu za kurz na účet číslo 1630144046/3030. Pro identifikaci vaší platby napište prosím do zprávy pro příjemce vaše jméno a název kurzu. Platbu (250,- Kč) za otevřenou lekci 16.9.2020 je možné uhradit hotově na místě. Účast na otevřené lekci negarantuje následné volné místo v kurzu.

Lekce 28.10.2020 se z důvodu státního svátku nekoná.

Maximální kapacita lekcí je 12 účastníků. 

VÍCE INFO: veronika@artual.cz nebo 601342974.

STORNO PODMÍNKY: Při zrušení vaší účasti nejpozději měsíc předem je platba vratná v plné výši. Při zrušení účasti nejpozději 14dní před začátkem kurzu (tj. do 9.9.2020 včetně) se účtuje storno 1000,- Kč (administrativní a organizační poplatek). Při zrušení účasti nejpozději do data začátku kurzu (tj. do 23.9.2020 včetně) je storno poplatek roven 50 % celkové ceny kurzu. Při zrušení vaší účasti po začátku kurzu (tj. od 24.9.2020 včetně) je storno rovno 100 % celkové ceny. Při zrušení účasti je možno za sebe zajistit náhradníka (pokud jsou na kurz zapsaní náhradníci, může náhradníka pomoci zajistit pořadatel kurzu) případně si místo původního kurzu vybrat jiný kurz v Artualu ve stejném semestru, ve kterém bude volná kapacita (pořadatel tuto možnost negarantuje). V případě nutnosti uzavřít prostory z důvodu vyšší moci (vyšší veřejný zájem, karanténa, atd.), se lekce ode dne uzavření prostor začnou náhradou uskutečňovat online formou v jejich běžném termínu konání, nebo rozdělené do dvou kratších lekcí 2x v týdnu (jeden termín konání lekcí bude vždy spadat do původního času lekce). V případě nutnosti přejít na online verzi lekcí má účastník možnost nechat jím uhrazené kurzovné vyčerpat touto formou za sebe náhradníka, pokud mu tento způsob vedení lekcí nevyhovuje. Jiné formy náhrady nebudou poskytovány. Uhrazená platba je nevratná. V případě neúčasti na některé lekci, kterou účastník nahlásí alespoň 24 hodin předem může náhradou přijít na jinou lekci tance či pohybu, pokud je na ní volná kapacita a pokud to způsob práce ve vybrané náhradní hodině dovoluje (nejedná se o uzavřenou skupinu). Takto nahradit je možné maximálně 2 lekce během doby trvání kurzu - náhradu je nutno vyčerpat do konce kurzu, nikoli v následujícím období. Na náhradu zmeškané lekce z důvodů na straně účastníka nevzniká nárok. V případě dlouhodobější závažných zdravotních problémů je možno situaci řešit individuálně, je však vždy nutné o vzniklé překážce v navštěvování lekcí informovat pořadatele lekcí ihned.

kontaktujte nás
 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit