Současný tanec: živé tělo v prostoru

Současný tanec: živé tělo v prostoru

 

 

KURZ BUDE OTEVŘEN AŽ HO NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR BUDE MOŽNÉ REALIZOVAT "NAŽIVO" - PŘEDPOKLAD JARO 2021.

MÁTE-LI O ÚČAST NA KURZU ZÁJEM, NECHTE NÁM PROSÍM NA SEBE KONTAKT - O VYPSÁNÍ KURZU VÁS NÁSLEDNĚ RÁDI OBRATEM INFORMUJEME.

"Na lekcích se snažím individuálně podporovat každého v jeho vlastním pohybovém rozvoji a pochopení pohybových principů, vnitřních souvislostí v těle i souvislostí jeho těla, prostoru a ostatních tanečníků, kteří se v něm pohybují, přiměřeně jeho možnostem, zkušenostem a zejména otevřenosti učit se."

Lekce současného tance pro všechny, kteří chtějí lépe rozumět svému vlastnímu tělu a tomu jak funguje právě jejich tělo v pohybu. Pro všechny, kteří chtějí cítit své tělo jako skutečně živé a dokázat vědoměji pracovat s tím, co se v něm při pohybu děje. Principy práce s dechem v klidu i pohybu, zacházení s vnitřními vazbami v těle, vnímání prostoru v těle a těla v prostoru. Naučte se s pohybem zacházet komplexně a vnímat vzájemné vztahy těla a okolního prostoru a rozvíjet v tanci a pohybové tvorbě vlastní kreativitu.

Pro všechny, kteří už se na cestu tance vydali a potřebují nové impulsy, podporu a nové podněty pro svůj další taneční rozvoj. 

Vhodné zejména pro mírně pokročilé a pokročilejší tanečníky - očekává se zkušenost s prací s tělem v současném tanci/ moderně či scénickém tanci nebo v taneční/kontaktní improvizaci. Pokud si nejste jisti, že je kurz pro vás vhodný, napište a domluvíme se nebo si přijďte vyzkoušet nezávazně jednu lekci.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

PRO REZERVACI místa na celém kurzu je nutné společně s vaší přihláškou nejpozději do 7 dní uhradit celou platbu za kurz na účet číslo 1630144046/3030. Pro identifikaci vaší platby napište prosím do zprávy pro příjemce vaše jméno a název kurzu. Platbu (250,- Kč) za zkušební lekci je možné uhradit hotově na místě.

Maximální kapacita lekcí je 12 účastníků. 

VÍCE INFO: veronika@artual.cz nebo 724768278.

STORNO PODMÍNKY: Při zrušení vaší účasti nejpozději měsíc předem je platba vratná v plné výši. Při zrušení účasti nejpozději 14dní před začátkem kurzu  se účtuje storno 1000,- Kč (administrativní a organizační poplatek). Při zrušení účasti nejpozději do data začátku kurzu je storno poplatek roven 50 % celkové ceny kurzu. Při zrušení vaší účasti po začátku kurzu je storno rovno 100 % celkové ceny. Při zrušení účasti je možno za sebe zajistit náhradníka (pokud jsou na kurz zapsaní náhradníci, může náhradníka pomoci zajistit pořadatel kurzu) případně si místo původního kurzu vybrat jiný kurz v Artualu ve stejném semestru, ve kterém bude volná kapacita (pořadatel tuto možnost negarantuje). V případě nutnosti uzavřít prostory z důvodu vyšší moci (vyšší veřejný zájem, karanténa, atd.), se lekce ode dne uzavření prostor začnou náhradou uskutečňovat online formou v jejich běžném termínu konání, nebo rozdělené do dvou kratších lekcí 2x v týdnu (jeden termín konání lekcí bude vždy spadat do původního času lekce). V případě nutnosti přejít na online verzi lekcí má účastník možnost nechat jím uhrazené kurzovné vyčerpat touto formou za sebe náhradníka, pokud mu tento způsob vedení lekcí nevyhovuje. Jiné formy náhrady nebudou poskytovány. Uhrazená platba je nevratná. V případě neúčasti na některé lekci, kterou účastník nahlásí alespoň 24 hodin předem může náhradou přijít na jinou lekci tance či pohybu, pokud je na ní volná kapacita a pokud to způsob práce ve vybrané náhradní hodině dovoluje (nejedná se o uzavřenou skupinu). Takto nahradit je možné maximálně 2 lekce během doby trvání kurzu - náhradu je nutno vyčerpat do konce kurzu, nikoli v následujícím období. Na náhradu zmeškané lekce z důvodů na straně účastníka nevzniká nárok. V případě dlouhodobější závažných zdravotních problémů je možno situaci řešit individuálně, je však vždy nutné o vzniklé překážce v navštěvování lekcí informovat pořadatele lekcí ihned.

 

kontaktujte nás
 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit