Feldenkraisova metoda pro všechny (pondělí)

Feldenkraisova metoda pro všechny (pondělí)

 

  • pro dospělé   6.1. - 6.4.2020  pondělí 20.00 - 21.00   (lekce se nekoná 24. 2. 2020) 
  • lektor: Eliška Nejdlová
  • 3 250,- Kč/ 13 lekcí  (nebo poměrná část dle zbývajícího počtu lekcí při pozdějším nástupu do kurzu - počet lekcí x 250 Kč)
  • kapacita kurzu naplněna

Na začátku ledna pro vás otvíráme nový zimní kurz Feldenkraisovy® metody, vhodný jak pro ty, kteří již mají s metodou předchozí zkušenosti, tak pro úplné začátečníky.

Skupinové lekce Feldenkraisovy® metody – Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement®) – jsou určeny dospělým různého věku, různých potřeb a různé kondice, kteří chtějí rozvíjet vlastní pohybový potenciál. Získané poznatky a návyky lze uplatnit v jakékoli činnosti, ať už jde o sezení u počítače, běh, chůzi, tanec, hru na hudební nástroj a další. Lekce dále vedou ke zmírnění či úplnému odstranění bolesti pohybového aparátu (zad, kloubů. aj.), snížení nadměrného dlouhodobého stresu, přirozené relaxaci těla i mysli a především k objevení vědomého pohybu – k celkovému zlepšení kvality života.

Feldenkraisova® metoda (FM) je celostní psychosomatický přístup respektující naši individualitu. Pracuje s pohybem, s vnímáním pohybu a se sebeuvědoměním vlastního těla. Využívá schopnosti lidského mozku se celý život přetvářet (tzv. neuroplasticitu) a celý život se přirozeně učit (tzv. organické učení). Umožňuje vědomý, radostný, bezbolestný, přirozený a harmonický pohyb...život.

Pro účast na těchto skupinových lekcích nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti s Feldenkraisovou® metodou.

Podložky a deky jsou k dispozici v sálu. S sebou si přineste pohodlné oblečení, které umožňuje bezproblémový pohyb. Pro vaše maximální pohodlí je kapacita kurzu omezena na 8 osob. 

Pro rezervaci vašeho místa na kurzu je nutné nejpozději do 7 dní od odeslání vaší přihlášky uhradit platbu za kurz převodem na účet 1630144046/3030. Jako identifikaci uveďte prosím do zprávy pro příjemce vaše jméno a "Feldenkrais pondělí".

STORNO PODMÍNKY: Při zrušení vaší účasti nejpozději měsíc předem je platba vratná v plné výši. Při zrušení účasti do 7 dnů před začátkem kurzu (tj. do 30.12.2019 včetně) se účtuje storno 1 000,- Kč (administrativní a organizační poplatek). Při zrušení účasti nejpozději do začátku kurzu (tj. do 6.1.2020 včetně) je storno poplatek roven 50 % celkové ceny skupiny. Při zrušení vaší účasti po začátku kurzu (tj. po 6.1.2020) je storno rovno 100 % celkové ceny kurzu. Při zrušení účasti je možno za sebe zajistit náhradníka či si místo tohoto kurzu vybrat jiný kurz v Artualu ve kterém bude volná kapacita.

O LEKTOROVI:
Eliška Nejdlová je mezinárodně akreditovaná lektorka skupinových lekcí Feldenkraisovy® metody pro dospělé a děti. V současné době studuje čtyřletý mezinárodní studijní program Feldenkrais International Training Program ve Vídni pod vedením Donny Ray. Dále se zabývá aplikovanými pohybovými aktivitami pro dospělé a děti se specifickými potřebami, které vystudovala na FTVS UK v Praze a na Hagaa Helia Univerzitě ve Finsku. Dlouhodobě pracuje s dětmi a dospělými různých potřeb a to skrze pohybově-rozvíjející aktivity, které jsou velmi ovlivněny právě Feldenkraisovo metodou, jež ji samotné otevřela dveře k vědomému a harmonickému přístupu k pohybu a celkově k životu. 

Více infoanna@artual.cz , 601 342 974

kontaktujte nás
 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit