Blíže k sobě: příběhy těla

Blíže k sobě: příběhy těla

 

  •  
  • 19. - 21. 8. 2019 (po-st), 18:30 - 21.00 (st 19.00-21.00)
  • vhodné pro ženy i muže
  • cena: 1 290,- Kč / 3 večery (7 hodin)
  • lektor: Veronika Sequensová

Když poskytneme našemu tělu potřebný čas, prostor a bezpečí, dozvíme se odpovědi na všechny otázky, na které hledáme odpovědi ve vnějším světě a přitom si je stále všechny nosíme s sebou. Je-li tělo v pohybu, dává se do pohybu i naše duše a skrze tělo k nám promlouvá o tom kdo jsme, co VE SKUTEČNOSTI zažíváme, co na nejhlubší úrovni potřebujeme a co je naopak nutné pustit.

3 večery v rámci sebezkušenostního workshopu Blíže k sobě: příběhy těla nám poskytnou potřebný bezpečný prostor pro naslouchání našemu tělu a naší duši. K práci budeme využívat techniky a přístupy používané v tanečně pohybové terapii.

Každý večer bude mít vlastní téma, témata celého kurzu na sebe budou navazovat, společná i indivuální práce bude reagovat také na témata, která se objeví. Společným tématem všech 3 dní bude VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ o nás a naslouchání tomu, co že to vlastně vyprávíme..

PONDĚLÍ 17.8.: Vyprávíme příběh o sobě (Kdo jsem a jak sebe sama prezentuju? Jaký příběh o mě vypráví moje tělo?)

ÚTERÝ 18.8.: Nasloucháme příběhům druhých (Co si vybíráme z toho co nám druzí sdělují ? Co rezonuje s námi? A co z našich příběhů slyší a vidí ostatní když o nás vypráví naše tělo?)

STŘEDA 19.8.: Jaké příběhy bychom si přáli žít a co k tomu potřebujeme? (Jak pravdiví dokážeme být k sobě a jak k druhým? Co od nich vyžadujeme a co vlastně potřebujeme od sebe?)

PRO KOHO: Vhodné pro všechny muže i ženy, se zájmem o dané téma a otevřeností ke sebezkušenostním technikám, bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Pokud máte akutní psychické obtíže, nebo užíváte léky ovlivňující váš psychický stav, konzultujte prosím předem vaši účast ve skupině s terapeutem, který ji povede.

Maximální kapacita skupiny je 12 účastníků.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

PRO REZERVACI místa na workshopu je nutné poslat přihlášku a provést platbu předem převodem na účet číslo 1630144046/3030, nejpozději do 7 dní od přihlášení. Pokud neobdržíme vaši platbu ve výše uvedeném termínu, může být vaše místo postoupeno dalším zájemcům.

Storno podmínky: Platba je vratná v plné výši při zrušení vaší účasti nejpozději do 14 dní předem. Při zrušení účasti nejpozději 1 týden předem se účtuje storno poplatek 600,- Kč. Při pozdějším zrušení účasti je storno rovno 100 % celkové ceny workshopu. V případě, že se workshopu nebude moci zúčastnit, je možno za sebe zajistit náhradníka. V případě zrušení události z důvodu vyšší moci (vyšší veřejný zájem, karanténa, atd.), se uskuteční událost v nejbližším možném náhradním termínu. V případě, že účastník navržený náhradní termín nemůže, obdrží voucher v hodnotě uhrazené částky za workshop. Uhrazená platba se nevrací.

Více info: veronika@artual.cz nebo 601 342 974
kontaktujte nás
 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit