Zrcadlení struktur - tělo v krajině

Zrcadlení struktur - tělo v krajině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echoing Structures - Body In The Landscape  

  • pro dospělé   úterý-čtvrtek 11. - 13. 8. 2015 18-21h
  • 780 Kč / workshop (9 hodin výuky)   Markéta Pucová
 

Taneční a pohybový workshop zaměřený na práci s různými povrchy a strukturami, hloubková práce s tělem a jeho hranicemi. Téma workshopu souvisí s pohybovým výzkumem, na kterém jsem začala pracovat před dvěma lety při práci na tanečním filmu Echoing structures. Fascinuje mě proměnlivost pohybu lidského těla v kontaktu s různými strukturami, zejména přírodními, a tanec těla v krajině, která je pro mě silným zdrojem inspirace. Budeme objevovat, jak se změní výraz celého těla a pocit v pohybu při kontaktu s různými materiály, přírodními i nepřírodními. Budeme pracovat venku v parku na Letné a v bezpečí tanečního sálu. Workshop je určený pro všechny se zájmem o pohybový výzkum a vyjadřování se pohybem,i pro ty, kteří se zabývají tancem a taneční improvizací. Chcete-li vyzkoušet něco nového, poznat blíže vlastní tělo v pohybu a otevřít si cestu k novým pohybovým možnostem, je to workshop pro vás. Zkušenosti s taneční technikou nejsou nutné.

Tělo v krajině, odpočívající, naslouchající.
Zvědavé.
Pnutí kamene.
Dotek kůry stromu, lidské paže.
Radost z běhu a skoků, vysoká tráva
Chodidla v písku

Přihlaste se na  veronika@artual.cz


Markéta Pucová pochází z Prahy, ale cesty osudu ji dovedly vystudovat tanec na Slovensko. Je absolventkou katedry tance na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Během studií získala stáž na HAMU a studovala choreografii v Dartington college of Arts v Anglii. Vyučuje současný tanec dospělé, tanečníky i netanečníky a věnuje se tvořivé taneční výchově pro děti. Vzdělává se v Labanově pohybové analýze díky svému působení v Labanově Ateliéru Bratislava. Její srdcovou záležitostí je taneční improvizace a tvorba představení vznikající v přítomném okamžiku přímo před diváky. Zajímá ji tanec pracující s energií krajiny jako zdrojem inspirace pro tančící tělo v ní. Jejím posledním projektem je taneční film Echoing Structures, který zachycuje proměny těla v kontaktu s různými přírodninami a živly.


Dance and movement workshop focuses on work with surfaces and structures, working deeply with your body and its boundaries. The theme of the workshop is connected to the movement research I started two years ago while working on a dance movie Echoing structures. I am fascinated by transformability of human body movements while in contact with different structures, especially natural materials. I am fascinated by the body dancing in landscape, which is strong source of inspiration for me.
We will be discovering how touching materials, both natural and artifictial, influences and changes body expression and how you feel your movement. We will work both outside, in the Letná Park, and inside, in the safe environment of the dance studio.

The workshop is for anyone interested in dance research, in expressing oneself through movement, and for those who like dance and dance improvisation. Experience in dance technique is not required at all. If you want to try something new, get to know your moving body closer and discover new movement patterns, it’s just for you.

Body in the landscape, resting, listening.
Courious.
Tension inside a stone.
Touch of a tree bark, touch of an arm.
Joy of running and jumping, in tall grass
Foot in the sand.

Please send your application to  veronika@artual.cz .

 

kontaktujte nás
 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit