ONLINE KURZ Vědomý pohyb v propojeném těle

ONLINE KURZ Vědomý pohyb v propojeném těle

  • pro všechny   7.4. - 28.4. 2021   středa 18.15-19.30  
  • lektor: Helena Arenbergerová 
  • CENU SPOLUURČUJETE VY. Kurz (4 lekce) od 600,- Kč.
  • Je možné se hlásit i na jednotlivé lekce - cena 1 lekce od 150,- Kč.

Konečnou výši úhrady volíte vy sami, z rozmezí 600 - 1200,- Kč/ kurz, tj. 150 - 300,- Kč/ lekce, podle vaší aktuální finanční situace a pociťovaného přínosu. Jakoukoli částkou, kterou uhradíte nad základní výši lekce nám pomáháte udržet prostor Artualu na živu, do doby než bude možné ho opět fyzicky využívat. Děkujeme.

NOVÝ ONLINE KURZ TANCE, přizpůsobený pro vás tak, abyste se na lekci v pohybu pohodlně vešli i u vás doma.

Lekce probíhají na platformě ZOOM a můžete se k nim kdykoliv přidat - je možné přihlásit se na celý kurz i na jednotlivé lekce.

Kurz je vhodný pro každého, kdo má chuť objevovat ve svém těle různé pohybové kvality a možnosti pohybu.

Začneme uvědomováním si vlastního těla, rozdýcháme a rozehřejeme tělo tak, abychom postupně mohli naplno čerpat jeho potenciál, navzdory omezenému prostoru, který doma většinou máme. Budeme využívat přirozená propojení v těle, podlahu jako partnera, energii jednoho pohybu pro další, budeme si hrát s váhou, rovnováhou, rytmem a dynamikou pohybu.
Naše setkání zakončíme závěrečným strečinkem a relaxací.

Lekce nenásilnou formou rozvíjí představivost, rozšiřují pohybové možnosti, podporují funkční nastavení a koordinaci celého těla, mobilitu kloubů, elasticitu svalů a orientaci v prostoru.

LEKTOR: Helena Arenbergerová

Profesionální tanečnice na volné noze, věnuje se interpretaci, podílí se na tvorbě představení, vede lekce a workshopy současného tance a kontaktní improvizace pro profesionály, budoucí profesionály i laickou veřejnost. Dlouholetá intenzivní práce s vlastním tělem a těly ostatních ji dovedly k technikám, které navrací naše těla do přirozené rovnováhy. Je certifikovanou masérkou.

"Zajímá a fascinuje mne osvobozené, zcitlivělé, propojené a vědomé tělo, energie, dotyk, přítomný okamžik, neverbální komunikace, společenství...Snažím se vytvořit přátelské prostředí, ve kterém se účastníci cítí dostatečně bezpečně na to, aby si dovolili posouvat své hranice. Přizpůsobuji obsah lekcí skupině, se kterou právě pracuji a hledám způsoby, které by usnadňovaly proces objevování a učení.

Více info na www.arenbergerova.cz

CHCI SE PŘIHLÁSIT

PRO REZERVACI místa na kurzu nebo na jednotlivé lekci je nutné společně s vaší přihláškou před konáním první lekce na niž se hlásíte uhradit platbu ve vybrané výši na účet číslo 1630144046/3030.

Po přijetí vaší přihlášky a úhrady za lekce (nebo potvrzení o úhradě) vám bude zaslán odkaz, na němž se bude daná lekce konat. Pro identifikaci vaší platby napište prosím do zprávy pro příjemce vaše jméno a název kurzu nebo datum lekce.

VÍCE INFO: veronika@artual.cz nebo 724768278.

STORNO PODMÍNKY: Při zrušení účasti nejpozději do data začátku kurzu je storno poplatek roven 50 % celkové ceny kurzu. Při zrušení vaší účasti po začátku kurzu je storno rovno 100 % celkové ceny. Při zrušení účasti je možno za sebe zajistit náhradníka (pokud jsou na kurz zapsaní náhradníci, může náhradníka pomoci zajistit pořadatel kurzu) případně si místo původního kurzu vybrat jiný kurz v Artualu ve stejném období (pořadatel tuto možnost negarantuje). V případě neúčasti na některé lekci, kterou účastník nahlásí alespoň 24 hodin předem může náhradou přijít na jinou lekci tance či pohybu, pokud to způsob práce ve vybrané náhradní hodině dovoluje (nejedná se o uzavřenou skupinu). Takto nahradit je možné maximálně 2 lekce během doby trvání kurzu - náhradu je nutno vyčerpat do konce kurzu, nikoli v následujícím období. Na náhradu zmeškané lekce z důvodů na straně účastníka nevzniká nárok. V případě dlouhodobější závažných zdravotních problémů je možno situaci řešit individuálně, je však vždy nutné o vzniklé překážce v navštěvování lekcí informovat pořadatele lekcí ihned.

kontaktujte nás
 
Váš e-mail*:
Zpráva*:

* položku je nutno vyplnit